Natur- og miljøvern favner om mye

Natur- og miljø engasjerer mange. Ikke bare her hjemme på berget, men trolig i minst like stor grad andre steder i verden. Det man er opptatt av er at vår moderne måte å leve på innebærer slitasje og skader på natur og miljø som ikke er bærekraftig i den forstand at jorden til slutt ikke blir et godt sted å være for oss som bor her. Hva som er skadelig og eventuelt hvor skadelig det er, er det imidlertid delte meninger om. Og det er vel litt av ulykken når det gjelder natur og miljøvern at så mange har så ulike oppfatninger av virkeligheten og dermed av behovet for at noe må gjøres.

At dette er situasjonen helt til topps i verdenspolitikken illustreres ved president Donald Trump trakk USA fra Parisavtalen som var inngått mellom en overveldende majoritet av stater og som skulle være det virkelige startskuddet for nye anstrengelser for på sikt å redde planeten. At den amerikanske presidenten fant at amerikansk deltakelse på de vilkårene som var vedtatt skulle bli for kostbare for USA beviser jo tydelig at han heller ikke er villig til å innse alvoret i situasjonen. Eller at han rett og slett betviler at det er så ille som et nesten unisont forskerkorps vil ha det til.

Mange skeptikere

Han er jo i så fall ikke den eneste skeptikeren. Det er fremdeles mange som nekter å akseptere at de store klimaforandringene vi alle er vitne til er menneskeskapte. De viser til at det også tidligere har vært store svingninger for eksempel når det gjelder middeltemperaturen på jorden uten at jorden har gått under av den grunn. Snarer tvert om så har situasjonen etter hvert stabilisert seg hver eneste gang. Det er naturligvis sant, men da glemmer de vel at vi i dag bedriver en lang rekke aktiviteter som beviselig er skadelig for livsmiljøet på jorden og at disse kommer itillegg til de mer naturgitte svingningene som alltid er der.

Et vidt begrep

Begrepet natur- og miljøvern favner om veldig mye, men helt sentralt står det at man ønsker å verne om jordens arter og det økosystemer for derigjennom å sikre mennesker over alt på jorden gode og sunne levekår. Mange oppfatter miljøforkjempere som motstandere av utvikling og velstandsøkning og det er sikkert riktig i endel tilfeller, men de aller fleste forkjemperne ønsker vekst og velstand men slik vekst og velstand som kan vokse frem på klodens og miljøets egne betingelser.

For å kunne sikre fremtidige slekter gode og trygge levevilkår, er det viktig:

  • med biologiske mangfold
  • at primærnæringen beskyttes
  • at spredt bosetning bevares
  • å sikre naturområder for rekreasjon og naturforekomster for forskning og utvikling
  • og ikke minst å hindre at forurensning og forsøpling ødelegger miljøet