Dette er Miljøpartiet de Grønne (MDG)

Miljøpartiet de Grønne er et reaksjons-parti som oppstod som en motstandsbevegelse mot et stadig mindre hensyn til miljøet. Dette skjedde i 1988, da bevegelser både i Tyskland og Frankrike var i gang med å opponere mot landenes uvørne bruk -og kast mentalitet.

Det å være en kritisk røst til oljenæringen og forkjemper for hensynet til dyrelivet står i fokus for MDG. Som parti i dag styres de av Arild Hermstad, sammen med talspersonene Une Aina Bastholm og Robert Hansson. Partiet har ingen tradisjonell parti-struktur med nestleder og leder. Utvalg med en rekke talspersoner er det som definerer ledelsen i partiet.

Uavhengig parti

Miljøpartiet de Grønne anser seg ikke som blokkavhengige og kan gå i dialog i begge retninger. Det er likevel ansett at partiet er sosialliberalt, og derfor lener seg med den røde siden av skalaen.

Som politisk parti blir det som om og kirken skulle gå sammen.

Men det gjør at de kan få mye å si når partiene skal bli enige om regjeringsmakt og hvem som skal sitte i de kommunale rådene. Likevel anser man ikke partiet for å ha større makt som bare utgjør en minimal effekt. Kommunevalget i 2015 og stortingsvalget i 2017 er likevel partiets beste, med henholdsvis 5 % og 3,2 % oppslutning.

Politikken

Det er ingen tvil om at miljøet er hovedfokus for partiet. Men det er mange veier som fører fram, og ting som fred, rettferdighet og dyrevelferd er en del av tingene som partiet setter fremst. Det er mange fronter de utøver sine kamper. Det handler om norsk industri, verdenshavene som fylles med plast, luftforurensning og overforbruk.

Det sies at partiet er mer opptatt av et grønt skifte eller skille mellom rødt og blått. Denne ideologien vil de få gjennom ved å sette fokus på tre områder. Disse er med på å sikre velferden. Det handler om solidaritet. Solidaritet mellom mennesker, fremtidige generasjoner og dyr og miljø.

Selv om mange mener det er for sent og at vi heller må fokusere på lokale forhold. Det er mange MDG-topper som varsler i de store byene. Om dette er et forsøk på å begrense global oppvarming og drivhusgass utslipp er likevel ikke sikkert. Mange eksperter strides om effekten av lokale tiltak. Derfor er det også så mange motstandere av Miljøpartiet de Grønne, fordi de ikke ser resultatet av disse virkemidlene i den store sammenheng.

Oppsummering

Det er likevel ganske klart at det er mange tilhengere av parti som setter fokus på miljø og dyrevern, og som helt garantert har en god intensjon om sine saker.

MDG er et slikt parti som tar utfordringene man står ovenfor på alvor. For dem er det kanskje like viktig med ydmykhet, forsiktighet og generell forståelse i søken etter en bedre verden for alle.