Togradersmålet

Det mye omtalte Togradersmålet- hva innebærer egentlig det. Betyr det at den globale snittemperaturen kan stige inntil to grader fra og med i dag før det er fare på ferde? Nei det gjør det ikke. For det første er ikke nullpunktet dagens nivå, men det nivået man antar eksisterte før den industrielle utviklingen satte inn. Før det regner man med at snittemperaturen var ganske stabil. For det andre så kan det godt hende at selv en mindre global oppvarming enn to grader kan få katastrofale følger for livet på jorden. Det man først og fremst frykter – og som var det som satte fart på arbeidet med å begrense oppvarmingen – er at stigende temperatur kan få de enorme ismassene ved polene til å smelte med det som følge at havsnivået stiger med flere meter.

Skal man nå Togradersmålet med det kraftige utslippskutt til og mange er skeptiske til om det er mulig. Temperaturen kan til og med komme til å stige betydelig mer enn to grader hevder seriøse forskere. Det burde være klare nok signaler til politikere og deg og meg om at noe må gjøres. Mindre utslipp og mer negative utslipp er veien å gå.