FN’s klimapanel – IPCC

FN’s klimapanel – eller IPCC som det kalles internasjonalt ettersom det er den engelske tittelens forkortelse – er et organ hvis oppgave kort fortalt er å samle inn informasjon om eventuelle endringer i jordens klima. Ordet eventuell er egentlig ganske viktig her ettersom det signaliserer at FN eller panelet i utgangspunktet ikke har tatt stilling til om det skjer endringer eller ikke.

Dets oppgave er å samle inn kunnskap i form av forskningsrapporter og liknende som kan kaste lys over denne problemstillingen. Det vil si at det må gå grundig gjennom all tilgjengelig informasjon og forkaste all slik informasjon som ikke bygger på allment aksepterte forskningsprinsipper. Det er nok en god del med synspunkter på klimaendringer som er misfornøyd med at deres arbeider ikke blir vektlagt fordi de ikke holder skikkelig vitenskapelig mål.

IPCC bedriver ingen egen forskning, men vurderer og sammenstiller andres. De kommer derimot med vurderinger blant annet av årsakene til klimaendringer og mulig effekter de kan ha. For dette fikk panelet Nobels fredspris i 2007 sammen med den tidligere visepresidenten i USA, Al Gore.

Panelet hevder å være politisk nøytralt, men sier samtidig at det er politisk relevant. Med andre ord viktig for politiske beslutninger.