Greenpeace

Greenpeace må være den internasjonale miljøvernorganisasjon som er desidert best på å synliggjøre sine aktiviteter. De har et meget effektivt markedsføringsapparat og er svært dyktige på å involvere media i sine ulike aksjoner og stunts. I motsetning til en del andre organisasjoner så legger de opp til en stor grad av åpenhet i forhold til alt det de tar seg til. Ettersom det er en medlemsorganisasjon som hovedsakelig henter sine inntekter fra kontingent og stor og små gaver fra støttespillere overalt i verden, er det helt sikkert en fornuftig tilnærming. De fremstår som tydelige, troverdige og handlekraftige på den måten og det er det som trekker til seg den vanlige miljøinteresserte. Han og hun – og i veldig stor grad unge – vil se at noe skjer. At noen faktisk tar tak i de mange utfordringene og som stiller de ansvarlige til svars.

For Greenpeace er det viktig å presisere at de er upolitiske og uavhengige alle kommersielle og andre interesser. De har derfor ikke sponsorer i vanlig forstand, men sikkert noen betydelige givere som i motsetning til sponsorer ikke får noe igjen i form at reklame eller annen synlighet. Givere som helt sikkert synes at det Greenpeace driver med er så viktig at de finner det riktig å bidra økonomisk slik at virksomheten kan fortsette.

Miljøorganisasjonen engasjerer seg på en lang rekke områder. Alt fra kjernkraft via regnskog til oljeboring i Nordsjøen.

Nordjøaktiviteter

Det er i første rekke som aktivist i Nordsjøen at de er blitt lagt merke til her i landet. Organisasjonen har vært meget kritisk til den prøveboring som er iverksatt i Barentshavet og har ved en rekke anledninger aksjonert for å få omverden til å se hva som foregår og hvilket enormt skadevoldende potensial slik boring ifølge organisasjonen har. Disse aksjonene kan til tider bli meget dramatiske som for eksempel da Greenpeace sitt fartøy ble entret av bevæpnede soldater fra den russiske kystvakten. Miljøaktivistene på sin side var naturligvis ubevæpnede ettersom det er en organisasjon som legger vekt på at alle deres aksjoner skal være ikke-voldelige.

Det var motstand mot kjernevåpenforsøk i Alaska som er opphavet til det som senere fikk navnet Greenpeace. Der markerte den unge organisasjonen seg sterkt, men tapte kampen mot myndighetene som gjennomførte sprengningen som planlagt. Men fokus var rettet mot denne type problemstillinger og det har blitt mye av drivkraften bak det Greenpeace driver med. Det er ikke så mye om å gjøre å få stoppet et konkret tiltak. Det viktige er å få rettet verdenssamfunnets oppmerksomhet mot det slik at det for kommersielle interesser eller stater blir mye mindre fristende å gjenta dem.

Uten Greenpeace sine aksjoner mot den kommersielle hvalfangsten hadde man for eksempel helt sikkert ikke fått det internasjonale forbudet som i alle fall inntil videre har satt en stopper for denne aktiviteten.