Bellona

Bellona er kanskje den norske organisasjonen med et sterkt engasjement for miljøet som er best kjent her hjemme i Norge. Ikke til forkleinelse for noen av de andre, men ingen av dem har hatt en så markant frontfigur som Bellona. Frontfiguren Frederic Hauge har virkelig klart å skape blest og oppmerksomhet rundt denne organisasjonen som har selv var med å starte som 21-åring for om lag tretti år siden. Hauge leder ikke lenger organisasjonen men står fremdeles sentralt i stillingen som faglig leder. Han er sågar utpekt som miljøhelt av Time Magazine sammen med størrelser som Al Gore og Robert Redford.

Målet er større økologisk forståelse

Uredd og kunnskapsrik har hatt tatt tak i miljøproblemer og -syndere uten å ta andre hensyn enn nettopp naturens beste. Organisasjonen han stiftet og ledet

i mange år er en ideell og uavhengig stiftelse hvis formål er å jobbe for større økologisk forståelse rund baut, dvs. hos næringsliv, politikere, media og hos folk flest. Økt økologisk forståelse er antakelig det best vern av natur og miljø man kan tenke seg. Har man forståelsen på plass ja så styrer man unna prosjekter som kan ha for stor negativ effekt eller så finner man løsninger som gjør at prosjektet likevel kan gjennomføres.

Ingen medlemsorganisasjon

Siden Bellona er en stiftelse er det ikke en organisasjon man kan bli medlem i. Det er heller ikke et foretak med eiere som krever overskudd år etter år. Bellona lever av innsamlede midler (man kan for eksempel bli det de kaller Bellona-venn å betale inn 100 kroner i måneden), testamentariske gaver og støtte fra bedrifter og personer som vil virksomheten vel. Næringsliv og myndigheter i inn- og utland er dessuten med på å finansiere mange av de prosjektene som iverksettes. Ja ofte hyres Bellona inn for å utføre konsulentoppdrag. Slik får Bellona utnyttet all den ekspertise de sitter på innen en lang rekke områder.

Bellona startet nok som en slags protestorganisasjon, men de innså ganske snart at skal man nå resultater så nytter det ikke bare å protestere. Man kommer mye lenger ved å anlegge en mer konstruktiv tilnærming som går ut på å identifisere problemområder for så å gå sammen med de som er ansvarlige – ofte en bedrift – om å finne løsninger som gagner både miljøet og bedriften. Dette har vært et vinnende konsept og helt sikkert en grunn til at miljøstiftelsen har vunnet både næringsliv og myndigheters tillit.