Investorers svartelisting

Det er ikke bare forbrukere og produsenter som har blitt miljøbevisste. Siden ganske mange år tilbake gjelder det også for investorer. Både store og små. Det kommer blant annet til uttrykk ved at store investor som for eksempel det norske Oljefondet bestemmer seg for å svarteliste selskaper, det vil si de ikke vil investere i selskaper som ikke opptrer miljømessig forsvarlig.

Det har vært en del diskusjon om dette for noen vil mene at en stor aktør som oljefondet heller burde bruke sin innsikt og tyngde til å påvirke selskaper i riktig retning heller enn å overlate styringen av dem helt til investorer som gir blaffen. På sett og vis et etisk dilemma, men siden fondet utelukkende skal være en finansiell aktør har man tilsynelatende valgt heller å trekke seg ut enn å påvirke innenfra. Andre aktører som kanskje ikke er like store som oljefondet kan ha en annen tilnærming.

For den lille investor og alminnelige sparer er det også mulig å ekskludere selskaper som er miljøsyndere. Det gjøres enklest ved å kjøpe andeler i et av de mange «grønne» fondene som etter hvert har dukket opp og som har blitt svært populære.