Klimautfordringer i Norge og verden

For å forstå klimautfordringene, så må man vite hva klima er. Det er ikke enkelt å gi en kort forklaring, da klimaet hverken er statisk eller styres av en enkel påvirkningskraft. Opp gjennom årtusener har klimaet endret seg, og vi mennesker har, så godt vi har kunnet, prøvd å tilpasse oss det. I solrike land har menneskene mer pigmenter i huden, mens folkeslag som bor hele livet i fjellene har sine fordeler.

Menneskeskapt eller ikke?

Klimautfordringer knytter seg i dag til det vi mener er menneskeskapte endringer i klimaet, som kan beregnes statistisk over en viss periode. Det er blant annet fordi vi utnytter naturen, endrer miljøene og habitatene, og blir stadig flere og flere mennesker.

Vi vet at dette påvirker klimaet, men vi vet ikke hvordan vi skal få til å snu trenden. En fysiker kan måle seg fram til løsninger, men de er gjerne svært kompliserte og svært kostbare. Den som klarer å finne en løsning på klimautfordringene på sikt, vil garantert bli hyllet med både hederspriser og gull.

Holdningsendringer og endringer i økonomiske system

Den grunnleggende store utfordringen er oss mennesker og vårt livsmønster. Vi kan endre oss, men det er vanskelig. Mye på grunn av at vi drives av økonomiske insentiver og velstand. Mange av de billigste forbrukslån kan du bruke til å hjelpe andre.

Energispørsmålet

Den andre klimautfordringen handler om energi til varme og transport. Energi har tradisjonelt sett blitt hentet fra fossile brennstoff, slik som kull, olje, gass. Men dette fyrer opp under utslipp av karbon. Karbon i seg selv er naturlig, men for mye av den er ikke bra. Sollyset blir ikke reflektert og landjorda blir varmere. Dette skaper en dominoeffekt, som bare øker og øker i takt. Polene vil deretter smelte, havene bli fylt med ferskvann som vil gjøre at de stiger. Men vi gjør veldig mye mer som er skadelig i denne situasjonen.

Forurensing

Vi forsøpler, og fyller havene med plast. Vi hugger ned skoger og vi bygger ut og ødelegger habitater for insekter og dyr. Vi tærer på jordens ressurs-lager til den grad at vi forstyrrer de naturlige næringskjedene. Øverst på tronen sitter vi mennesker. Vi plyndrer, kriger og forsurer. Så fortjener vi denne jorda?

De største klimautfordringene ligger i oss mennesker. Jorden vil mest sannsynlig klare seg, selv om vi tilintetgjør alle levende vesner.

Kan alle lands mektige røster komme sammen og bli enige om at vi kan gjøre noe, det er vi som er årsaken til problemene og sette mål, så har vi i hvert fall prøvd. Mer kan vi ikke forlange av mennesket.

Klimaet vil si ifra

Vi merker allerede at klimaet sier i fra. Det smelter isen på polene og i fjellene, det tørker og brenner landområder, hjem og byer. Det pisker oss med vinder og regn vi aldri har sett før. Og det oversvømmer oss med smeltevann der det ikke har vært vann før. Utfordringene er store, men er det for sent å gjøre noe?