Bygging i tre

Ønsket om å være en del av det grønne skiftet er stort innen mange bransjer, byggebransjen inkludert. Derfor er det for tiden stort fokus på bygging av hus og industrielle bygg i trematerialer. Både innsiden og utsiden av byggene skal altså være av tre, ettersom dette er noe stadig flere mennesker ønsker. For å få dette på plass, kreves det innovasjon og politisk vilje både på kommunalt og nasjonalt nivå. Det ser for øyeblikket ut som at det hele går rette veien.

Stadig flere signalbygg som bygges i dag er ekstra iøynefallende, fordi de er laget i tre. Se bare på Våler kirke i Hedmark eller Knarvik kirke i Lindås kommune. To moderne og vakre kirkebygg på ulike kanter av landet, begge laget i tre. I fremtiden ventes det økt fokus på klimavennlige bygg i tre i urbane områder, ettersom stadig flere får øynene opp for det. Fordelene med trebygg er det flere av.

Tre i veggene innendørs

Når tre benyttes i innemiljøer, får vi en økt opplevelse av komfort og et mindre behov for ventilasjon. I tillegg er det – som det viktigste av alt – miljøvennlig. Energiforbruket er nemlig mindre i de nye trebyggene. Benytter du deg i tillegg av et grønt strømselskap, som Tibber, kan du leve svært miljøvennlig i hverdagen. Du kan lese om grønt energiforbruk på https://tibber.com/no/ for å lære mer.

Ellers regulerer tre både fuktighet og temperatur inne, og er svært isolerende. Når veggene er av tre er dessuten akustikken veldig god, noe hobbymusikere kan ha i tankene når de ser etter nytt hjem. For øvrig gjør trevegger at rommene føles harmoniske og lune. Selv om trematerialer ikke veier mye er de utrolig sterke, og kan holde lenge. Det er også enkelt å behandle overflater i tre. En annen ting som gjør tre miljøvennlig, er at det kan gjenvinnes og brukes om igjen.

Det at både privatpersoner og bedrifter i større grad presses til å være miljøvennlige, er så absolutt på sin plass. Sjekk ut treteknisk.no og les om hvordan treverk skal brukes til fremtidens infrastruktur. Å se at tiltak gjøres av det offentlige for å på best mulig måte kunne imøtekomme fremtiden, bør tenne et håp blant de som bekymrer seg for miljøet.

Bærekraftig skogsdrift

Både på et nasjonalt og globalt plan, er det om dagen et stort fokus på bærekraftig skogindustri. Skal vi kunne skryte av at vi lager bygg i tre med hensyn til miljøet, må skogsnæringen møte kravene det grønne skiftet stiller. Derfor er det viktig at alle aktører som arbeider med treverk, henter materialer fra skog som er miljøsertifisert og som blir forvaltet på en bærekraftig måte. Heldigvis er dette et krav i Norge i dag.