Bruk bærekraftige produkter for å gjøre din bedrift miljøvennlig

Klima og bærekraft er høyt oppe på den politiske agendaen i dag, men for mange kan det virke som en umulig kamp å vinne. Dermed blir det desto viktigere at vi alle drar lasset sammen, inkludert firma og bedrifter innenfor alle bransjer.

Byggeindustrien har lenge vært kjent som en av «verstingene» når det gjelder miljøvern, men denne trenden er nå i ferd med å snu. Nå gjelder det å fortsette i samme retning, og at flere bransjer slenger seg på. Dette er også fokuset i EUs grønne vekstatrategi, der blant annet sirkulærøkonomi er på dagsorden. Denne avtalen er også kjent som «Green Deals».

Bærekraftige produkter for håndverkere

Byggeindustrien leier ofte inn underentreprenører. Selv om et anleggsfirma har egne bærekraftsmål og kan sette visse krav for bærekraft til underentreprenørene, kan dette være vanskelig å håndheve. For underentreprenører som selv har egne bærekrafts- og miljømål, blir det desto viktigere å investere i produkter som er miljøvennlige og bærekraftige. I noen tilfeller kan dette gjøre et firma mer konkurransedyktig overfor anleggs- og byggefirma, når man gir anbud.

En ting man kan fokusere på, er produktene håndverkerne har med seg i bilen. Skal du først skaffe nytt utstyr, kan du slå flere fluer i en smekk. For eksempel kan man investere i håndverkernes sikkerhet, og samtidig bruke bærekraftige produkter. Bilinnredning fra https://www.worksystem.no/ kan være et godt alternativ. Bilinnredningen er blant annet produsert av resirkulert plast, og er godkjent i krasjtester. Da er du trygg på at utstyret bak i bilen er trygt å ha med seg. Bilinnredningen bidrar også til å forbedre arbeidsmiljøet, fordi det skaper god struktur og orden. Utstyret er dessuten produsert ved bruk av solenergi!

For å bestille bærekraftig bilinnredning til din håndverkerstab, besøk https://www.worksystem.no/ for å komme i gang.

Bli bedre på sirkulærøkonomi

Et annet fokusområde som alle bedrifter burde fokusere på, inkludert bygg og håndverkerfirma, er sirkulærøkonomi. I Green Day-avtalen er det blant annet fokus på sirkulærøkonomi. Her er det laget et forslag til en handlingsplan som er spesielt relevant for sektorer som er ressurskrevende, som for eksempel tekstil-, anleggs-, elektronikk-, og plastsektoren.

Sirkulærøkonomi er et økonomisk prinsipp som fokuserer på kretsløpet til en vare eller et produkt. Målet er at ressurser forblir innenfor bedriften eller virksomheten så lenge som mulig, for å redusere forbruk av råvarer samt å redusere mengden avfall, utslipp og energiforbruk som går med til å produsere produktet. Å bruke fornybar energi i produksjonen, resirkulering og gjenbruk av materialer, er gode eksempler på måter man kan bidra positivt i sirkulærøkonomien på. Det er også viktig å fokusere på råvarer som er bærekraftige, og som har lave karbonavtrykk.

Sørg for at din bedrift bidrar, og sett bærekraft på dagsorden du også!