Verden mangler en logistikkavdeling!

Logistikk er en kunstform er det mange som mener. Gjert Ingebrigtsen er logstikkingeniør, og se hva han har fått til med arbeidet sitt. Logistikk er ikke bare å sette ting i system eller arrangere et selskap, men det er en god start. For å nå klimamålene har verden satt seg i en enorm knipe. De har ikke fulgt ekspertenes råd om å kutte i utslippene og redusere forbruket. I stedet har sløseriet økt proporsjonalt med den reduserte intelligenskvotienten blant befolkningen.

Verden mangler et overordnet organ som sørger for at landene forplikter seg og følger de anbefalte rådene. Og disse burde ikke bare vært råd slik som de har vært til nå, men påbud. Med en gigantisk crm løsning kunne vi kanskje ha løst mange av de problemene vi står ovenfor i dag. Hvordan kan vi mene det? Her skal vi se hva et CRM system gjør!

CRM gir bedre kommunikasjon

CRM er i prinsippet et kunde-relasjons-program. I vår case så er kundene hele befolkningen generelt. CRM systemet gjenkjenner og analyserer alle. Det er fordi det er lagt inn så mange parameter for hver enkel bruker at befolkningen får varene og tjenestene de etterspør. Kommunikasjonen er automatisert, men kan endres over tid.

CRM fjerner sløseri

Med CRM får man en optimalisert løsning. Optimalisert vil si at forholdet mellom inntekter og utgifter er maksimalisert med positivt fortegn. Sløseriet er verdens forurensning og overforbruk. Det vil ikke være rom for at noen fråtser i goder mens andre alltid må gå sulten til sengs. Skjevfordelingen vil opphøre.

Når dette skjer vil forbruket gå ned, resultatene vil gå ned, men velstanden vil gå opp. Klodens klima vil få en pust i bakken. Naturen vil kunne revitalisere seg uten motstand.

CRM gir bedre klima

Kunstig intelligens, kalt AI eller tingenes iboende kraft, kan revolusjonere verden på mange måter. Kombinert med CRM vil vi kunne fjerne sult og krig for alltid. Men da må alle bidra til å jobbe for likeverd.

Prestasjons-bedrifter har ofte som mål å bli markedsledende og best. Skal vi få til å bli best sammen på jorda, må vi se ut over vår egen planet. Hvilke utfordringer fins der ute? Hvilke muligheter fins det? Kan vi bebo Mars eller komme oss videre ut av solsystemet? Klarer vi nemlig ikke å hindre den globale oppvarmingen i å løpe løpsk, så kan det hende at det er eneste utvei uansett!