Hvilke miljøproblemer står vi ovenfor i Norge?

Mange tenker at i Norge så finnes det ikke så mange miljøproblemer, men dette stemmer ikke i det hele tatt. I denne artikkelen skal vi gå nærmere inn på hva slags miljøproblemer som finnes i Norge.

Globale problemer

Det er jo ikke slik at problemer i andre land ikke har en effekt på hvordan vi lever her i Norge. Det er lett å stikke globale miljøproblemer under en stol og bare tenke at det er noen andres problem, men slik er det ikke. Det som skjer på andre siden av jorden er noe som også går utover oss her i Norge.

For eksempel så smelter isen på Nordpolen. Dette fører til at Golfstrømmen kan endre kurs, noe som gjør at somrer i Norge kan bli utrolig mye mer uforutsigbare og ikke minst kaldere enn før. Dette høres ikke ut som et veldig stort problem for mange, men dette er bare toppen av isfjellet!

I andre land vil dette føre til at jorden tørker ut, fordi de ikke vil få nok regn.

Lokale miljøproblemer

Det er jo absolutt sånn at vi i Norge er STORE forbrukere av ting, både klær, telefoner, biler etc. Vi er altfor gode på å bruke altfor mye penger på ting. Dette gjør at vi bidrar til forsøpling som er veldig skadelig for verden generelt. Vi synes at det største miljøproblemet i Norge i dag er overforbruk. Dette er noe du lett kan se når du for eksempel titter innom bruktbutikker der du kan finne masse klær som ikke en gang har blitt brukt.

Det å følge med på organisasjonen Framtiden i våre hender gjør også at du kan få en innsikt i hva slags problemer Norge har. De har god oversikt og liker å vise fram statistikk på hva Norge kan bli bedre på. Det er absolutt noe som må gjøres.