Finnes det noe slikt som miljøvennlig kode?

Kan vi redusere strømforbruket ved å skrive mer effektiv kode? Kan dette bidra til å hjelpe miljøet? Ligger det et miljøansvar på oss utviklere?

Store klimautfordringer

I disse tider hvor vi opplever store klimautfordringer er det ikke bare oss vanlige mennesker som må ta et tak, men også poIitikerne. Mange av de ledende nasjonene i verden bagatelliserer miljøproblematikken. Men det finnes også ildsjeler slik som f. eks. Greta Thunberg som kjemper for et bedre miljø. Og hun er ikke alene. Det er stadig flere og flere som stiller seg bak hennes bevegelse for et grønnere miljø.

Hvordan kan vi påvirke miljøet positivt?

Det finnes en rekke gode prosjekter hvor mennesker ønsker å gjøre noe godt for miljøet. For å kunne gjennomføre disse prosjektene kreves det en stor innsamling av data som deretter skal prosesseres før resultatet kan presenteres. Dette er ikke verdens vanskeligste sak å gjennomføre, men hva innebærer egentlig prosesseringen? For prosjekter av en slik skala kreves det en dataplattform for å kunne klare å behandle det store omfanget av data som skal prosesseres.

Skytjenester på nettet

Dette betyr igjen at datasentrene som bidrar med en lang rekke ulike skytjenester på nettet krever store ressurser. Hva et datasenter er? Jo, et datasenter består av en stor mengde strømførende elementer som ustanselig behandler data og til slutt leverer resultatene av dette. Man kan si at dette er maskinvare og programvare i perfekt samarbeid. Her snakker vi om mange mil med kabler for både strøm og nettverk, et uhyre stort antall prosessorer og datakort som krever både kjøling og strøm. Ergo er det enkelt å forstå at alt dette krever ekstremt mye strøm.

Burde vi heller skrive mer manuell kode for å spare miljøet?

For å kode løsninger kreves det store rammeverk slik som Java, Microsoft og Javascript. Dette medfører et behov for massevis av ekstra kode som ikke nødvendigvis er relevant for det som skal gjøres. Men det forenkler likevel jobben på det tidspunktet. Men hva hvis utviklerne i stedet hadde skrevet mer kode manuelt? Ville vi da oppnådd en effektivisering av kode, hatt et lavere behov for unødvendig prosessorkraft – og der igjen spart miljøet for unødvendig bruk av energi?

Drastisk økning i mobilbruk og digitale skytjenester

I dagens samfunn har bruken av mobiltelefoner og digitale tjenester tatt helt av – og det bare øker. Mer og mer av det vi gjør i dagens samfunn, flyttes over på nettet. Men store nettløsninger skaper uhyre mye trafikk på nettet. Tjenestene blir stadig mer komplekse, analyserer større og større mengder data og vi sender flere videoer og snaps til hverandre enn noen gang tidligere.

Vi kan alle sammen på hver vår måte være med på å bidra til en mer miljøvennlig hverdag. Er det mulig at vi som utviklere også kan gjøre et betydelig bidrag til dette ved å skrive mer manuell og effektiv kode?