Slik velger du elbil

For mange er elbil et økonomisk fornuftig valg, gitt de store besparelsene som er mulig å hente ut i form av reduserte kostnader til bomring, årsavgift og så videre. Selve drivstoffet vil også være billigere, og det er noen som mener at servicekostnader over tid sannsynligvis er lavere med en elbil. At det per 2019 er over 200 000 elbiler i Norge, skyldes helt enkelt økonomi. Vi må ikke lengre enn til Sverige for å finne et marked der elbiler ikke er i nærheten av like populære som i Norge, grunnet et helt annet prisbilde.

Viktige faktorer når du velger elbil

Hvis du har kommet frem til at en elbil, finansiert med billån eller lån fra for eksempel centum, er økonomisk fornuftig – da gjenstår valget av modell. Det er ikke nødvendigvis enkelt, det finnes etter hvert mange ulike alternativer.

Det første spørsmålet det er lurt å stille seg er: kommer elbilen til å være hovedbil, eller en ekstra bil til pendling eller andre begrensede reiser? Dette er viktig å bestemme tidlig i prosessen, da det setter premissene for mange andre variabler som ønsket rekkevidde. Med dagens elbiler er det definitivt mulig å klare seg med bare en elbil.

  • Hvis du trenger en elbil som kan brukes til alle reiser, bør du vurdere en bil som både har relativt lang rekkevidde og tilbyr hurtiglading. En reell rekkevidde på over 40 mil, som det finnes flere biler som tilbyr i dag, vil ikke føles begrensende for spesielt mange. Kombinert med hurtiglading vil det nesten ikke være noen reiser som skaper utfordringer.
  • Hvis du skal bruke elbilen for en helt konkret strekning, i tillegg til en tradisjonell fossildrevet bil, vil du kunne velge en bil med kortere rekkevidde som gjør jobben like godt. En bil med bare 15 – 16 mils rekkevidde uten hurtiglading kan være nok, og koster selvfølgelig betydelig mindre enn en elbil med mye lengre rekkevidde.
  • Sikkerhet bør være en viktig faktor uansett om du velger en bil med kort eller lang rekkevidde. Dette er i utgangspunktet ikke noe stort problem i dag, men det kan være greit å holde seg unna de aller minste bilene.

Miljøaspektet – hjelper virkelig en elbil?

Det er som nevnt hovedsakelig de økonomiske fordelene som gjør at nordmenn velger elbil. Selvfølgelig kan det gi god samvittighet å redusere bruken av fossilt drivstoff, men til syvende og sist er det ofte lommeboken som er viktigst. I tillegg til diskusjoner om miljøeffektene ved tilvirkning av batterier og annet utstyr til elbiler, er det også interessant å tenke på hvor strømmen kommer ifra.

Strøm er per definisjon bare en bærer av energi, og hvis strømmen som benyttes til å lade elbilen kommer fra et gass- eller kullkraftverk er vi kanskje egentlig like langt. Derfor er det viktig å ha et bevisst forhold til hvor vi kjøper strømmen vår fra.