MIljøgifter i hverdagsprodukter

Allergier, eksemer og andre typer utslett er mer utbredt enn før. Hva er det som forårsaker dette? Forskerne er enige i at mye av økningen av denne typen helseproblemer kommer fra miljøgifter i naturen. Vi hører stadig om mikroplast i havet, og i det siste har dessverre funn av mikroplast i matjord og vann nådd nyhetene.

Mikroplast

Som kjent er plastikk laget av petroleum, og mikroplasten vi får i oss inneholder flere giftige stoffer. Fisken vi spiser har stadig høyere nivåer av den sterke miljøgiften PCB, som blant annet har skylden i at flere isbjørner blir født uten mulighet for å reprodusere seg. Også hos mennesker skader PCB fertiliteten, og det har vært en tydelig nedgang i spesielt menns fruktbarhet siden 60-tallet. Hvis mennesker ikke klarer og redusere plastforsøpling av havene og jorda, må vi veldig snart kutte forbruket av sjømat drastisk. Mat som tidligere var sunn, blir nå ødelagt av menneskeskapt forurensing fra olje og gruvedrift. Det er ikke bare søppel på avveie som utgjør en fare for kropp og helse, men også plasten vi frivillig omgir oss med.

Miljøgifter i klær

Det har kommet fram flere ganger i løpet av de siste par årene at klærne vi kjøper inneholder flere miljøgifter, deriblant PCB og PFAS. Sistnevnte er en samlebetegnelse på hele 3000 kjemiske stoffer som skader mennesker og dyr. Vi vet ennå ikke konsekvensene på lang sikt av å utsette oss for slike giftstoffer, men mer kortsiktige konsekvenser som hudproblemer er allerede bevist. Man skal spesielt være obs på at regnjakker og bukser kan forårsake Eksem og utslett på huden til små barn. Forskning viser at klær frigir mengder av miljøgifter under vask, og det kan derfor være forebyggende for eksem og å vaske klærne flere ganger i maskin etter kjøp.

Sminkeprodusenter er verstinger

Sminke er en annen kilde for giftstoffer som vi omgir oss med daglig. Ingen liker tanken på å smøre giftstoffer rett på huden. Olje og plastprodukter er kreftfremkallende, og mange mener at det mangler forbud og regler for denne bransjen. Heldigvis har Norge, i samarbeid med Tyskland, fått gjennom et forslag om en lov som skal forby ukontrollerte nivåer av PFAS og andre stoffer i sminkeprodukter. Loven som gjelder fra 2020 begrenser den tillatte mengden av stoffer i kosmetiske produkter. En stor undersøkelse gjennomført av norsk institutt for vannforskning (NIVA) om giftstoffer som inngår i PFAS-betegnelsen ga skuffende resultater. De mest solgte produktene innen sminke ble testet for 50 forskjellige stoffer, og det var overraskende at merker som profilerer seg på miljøbevissthet kom dårligst ut. Dette viser oss at vi må være mer årvåkne, og beskytte oss selv og barn fra mat, klær og kosmetikk som kan gi uante konsekvenser etter lang tids bruk.