Er elbiler et miljøtiltak?

En av de store miljøsynderne er bilen som forbrenner en masse fossile og ikke fornybare ressurser i form av bensin og diesel. Dessuten tar du mye plass, de bråker, de virvler opp svevestøv og andre partikler. Dessuten representerer de en åpenbar fare for myke og harde medtrafikanter. Likevel har de fleste en og veldig få av de som har en vil være foruten. I dette perspektivet kan det være fristende å se på el-bilen som et miljøtiltak. De forbrenner jo ikke fossilt drivstoff og ikke bråker de heller. Alle de andre ulempene med biler generelt er imidlertid intakt. Dessuten gå det med svært mye ressurser for å produsere de store batteriene som må til for drive disse bilene.

Derfor finnes det endel som mener at elbilene faktisk er enda verre for miljøet enn de vanlige bilene med forbrenningsmotor.

Uansett må det være lov å slå fast at privatbilismen slik vi kjenner den i dag er en betydelig miljømessig trussel og at persontransport i fremtiden må foregå på et annet og betydelig mer kollektivt vis. Hver og en av oss må helt enkelt fire på kravene våre.