Miljømerking

Blant de mange virkemidler som er satt inn for å bevisstgjøre produsenter og forbrukere er kanskje dette med miljømerking av forbruksvarer noe av det som den vanlige mann i gata legger mest merke til. Likevel er det en stor diskusjon i hvor stor utstrekningen den enkelte kunder la seg påvirke av at produktet er miljømerket eller ikke. For mange er det helt sikkert viktig. Det er folk som allerede er bevisst på at de vil at deres liv skal sette et så lite miljømessig fotavtrykk som mulig. For mange andre forbrukere er det helt uinteressant. Stopper man kunder på vei ut fra for eksempel H&M og spør dem om hvilken miljømerking de plaggene de kjøpte har, så vil nok de aller fleste bli svar skyldig. Det er imidlertid likevel ikke det viktigste. Det viktigste er at produsentene forholder seg på en måte som er miljømessig forsvarlig og holdbar.

At en mann som Petter Stordalen satser på miljømerking er et godt bevis på at det etter hvert har blitt big business. Næringslivet trenger «kontrollører» som med troverdighet kan innestå for at de løftene som næringslivet kommer med, faktisk holdes. Og det er det Stordalens selskap vil gjøre når det gjelder fornybar energi.